Сант Марал Сан

Санал Асуулга, Судалгааны баг: 1995 оноос

Сант Марал сангийн судалгааны баг 1995 оноос эхлэн нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн сэдвэр өргөн хүрээтэй судалгааны төслүүдийг гүйцэтгэсэн. 

 
ХИЙСЭН АЖИЛ
БИДНИЙ ТУХАЙ

Эрх чөлөө шударга ёс, ардчилсан зарчмыг бэхжүүлэн Монголын нийгмийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулахад тус сангийн эрхэм зорилго оршино. Байгуулагдсанаас хойш, СМС Монгол дахь тэргүүлэх судалгааны байгууллагуудын нэг болж чадсан.

 
 
ГАЛЕРЕЙ
 

© 2019 by The Sant Maral Foundation